Jak umorzyć dług?

Znalazłaś w skrzynce na listy wezwania do zapłaty od firmy windykacyjnej? Nie wpadaj w panikę. Najpierw sprawdź, czy Twoja wierzytelność nie uległą przedawnieniu. Jeżeli tak, to możesz uchylić się od jej spłaty.

Umorzenie długu

1. Wiedz, że wierzyciel może skutecznie domagać się zwrotu długu przed sądem tylko i wyłącznie przez pewien czas. Po tym czasie zobowiązania się przedawniają. Ale nie oznacza to, że długu wcale nie było.

2. Powinnaś wiedzieć, że jeśli upłynie okres przedawnienia, to możesz bronić się przed egzekucją długu. Musisz powołać się wtedy na tzw. zarzut przedawnienia.

3. Wiedz, że termin przedawnienia wynosi 10 lat. Z kolei przedawnienie dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. energia) i związanych z działalnością gospodarcza wynosi trzy lata.

4. Musisz tylko pamiętać, że bieg przedawnienia jest liczony od dnia, w którym roszczenie było wymagalne ( w przypadku rachunku za energię – następnego dnia po terminie płatności zamieszczonym na fakturze).

Zobacz też:

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Wniosek o przedawnienie długu

Ile można dorobić do emerytury?

Dorabianie do emerytury

Ile można dorobić na wychowawczym?

Dorabianie do wychowawczego

Ile możesz dorobić na bezrobociu?

Dorabianie na bezrobociu

Co na problemy ze spłatą kredytu?

Problemy ze spłatą kredytu

Jak oszczędzać pieniądze dla dziecka?

Oszczędzanie pieniędzy dla dziecka

Godziny nadliczbowe - kiedy się należą?

Godziny nadliczbowe

Jaka ulga podatkowa na dziecko 2013?

Ulga podatkowa na dziecko 2013

Jaki dodatek do zasiłku rodzinnego?

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Jak składać odwołania od decyzji ośrodka pomocy społecznej?

Odwołanie od decyzji ośrodka pomocy społecznej

Płatność kartą - jak zaoszczędzić?

Płatność kartą męża

Jak wyliczyć kapitał początkowy?

Wyliczenie kapitału początkowego

Jak wpisać dłużnika do rejestru długów?

Wpis dłużnika w rejestr długów

Skąd pieniądze na biznes?

Pieniądze na biznes

Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Ubezpieczenia

Wspólne konto - czy warto je otworzyć?

Wspólne konto

Jak podwyższyć alimenty?

Podwyższenie alimentów

Kiedy należy się urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy

Jak ograniczyć wydatki na media?

Wydatki na media

Jaki fundusz emerytalny?

Fundusz emerytalny