Co to jest rozdzielność majątkowa?

Jeżeli nie podpisałaś przed ślubem intercyzy, majątek nabyty po ślubie jest Waszym wspólnym majątkiem. Sprawdź, jakie są od tego wyjątki.

Rozdzielność majątkowa

Dobrami nabytymi w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, ale które stanowią odrębność majątkową są:

- przedmioty uzyskane na drodze dziedziczenia (wyjątkiem jest, gdy spadkodawca obdarowuje oboje małżonków),

- przedmioty kupione w trakcie małżeństwa, ale w zamian za te nabyte przed zawarciem związku,

- przedmioty służące do zaspokajania potrzeb osobistych,

- przedmioty stanowiące podstawę wykonywania zawodu, jeśli zostały kupione z odrębnego majątku,

- nagrody za osobiste osiągnięcia (z wykluczeniem nagród pracowniczych),

- prawa autorskie, praca do wynalazku,

- środki pieniężne w ramach odszkodowania za uszkodzenie ciała lub otrzymane w ramach zadośćuczynienia za krzywdę.

Zobacz też:

Jak wynająć mieszkanie?

Wynajem mieszkania

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Obowiązki właściciela nieruchomości

Jak przedłużyć gwarancję?

Przedłużenie gwarancji

Jak umorzyć dług?

Umorzenie długu

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Wniosek o przedawnienie długu

Ile można dorobić do emerytury?

Dorabianie do emerytury

Ile można dorobić na wychowawczym?

Dorabianie do wychowawczego

Ile możesz dorobić na bezrobociu?

Dorabianie na bezrobociu

Co na problemy ze spłatą kredytu?

Problemy ze spłatą kredytu

Jak oszczędzać pieniądze dla dziecka?

Oszczędzanie pieniędzy dla dziecka

Godziny nadliczbowe - kiedy się należą?

Godziny nadliczbowe

Jaka ulga podatkowa na dziecko 2013?

Ulga podatkowa na dziecko 2013

Jaki dodatek do zasiłku rodzinnego?

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Jak składać odwołania od decyzji ośrodka pomocy społecznej?

Odwołanie od decyzji ośrodka pomocy społecznej

Płatność kartą - jak zaoszczędzić?

Płatność kartą męża

Jak wyliczyć kapitał początkowy?

Wyliczenie kapitału początkowego

Jak wpisać dłużnika do rejestru długów?

Wpis dłużnika w rejestr długów

Skąd pieniądze na biznes?

Pieniądze na biznes

Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Ubezpieczenia

Wspólne konto - czy warto je otworzyć?

Wspólne konto