Jak otrzymać rentę socjalną?

Jeżeli bardzo często chorujesz, w efekcie czego nie możesz podjąć zatrudnienia, sprawdź czy nie należą Ci się świadczenia. Może zdobędziesz rentę socjalną?

Renta socjalna

Prawo do uzyskania takiego świadczenia ma osoba, która:

- jest pełnoletnia,

- jest całkowicie niezdolna do pracy.

O rentę socjalną można ubiegać się w dowolnym momencie życia. Bardzo ważne jest jednak to, by niezdolność do pracy była związana z problemami zdrowotnymi nabytymi w młodości.

By móc ubiegać się o rentę socjalną, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Podstawą jest specjalny wniosek oraz załączone wraz z nim dokumenty (dokumentacja medyczna, zaświadczenia z uczelni w przypadku studentów, zaświadczenia z gminy o powierzchni posiadanych użytków rolnych, zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia).

Zobacz też:

Czy dostanę kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny

Dla kogo kredyty studenckie?

Kredyt studencki

Jak reklamować rzeczy używane?

Reklamacja rzeczy używanych

Jak zdobyć stypendium unijne?

Stypendium unijne

Jak zdobyć stypendium socjalne?

Stypendium socjalne

Jak oszczędzać?

Umiejętne oszczędzanie

Jak oszczędzać prąd?

Oszczędzanie wody

Jak oszczędzać wodę?

Oszczędzanie prądu

Jak wykupić mieszkanie komunalne?

Kupno mieszkania komunalnego

Ubezpieczenie kredytu - czy warto?

Ubezpieczenie kredytu

Jak złożyć reklamacje turystyczne?

Reklamacje turystyczne

Jakie ubezpieczenie dla seniora?

Ubezpieczenie dla seniora

Jak długo przechowywać dokumenty bankowe?

Przechowywanie dokumentów bankowych

Kto nie może być świadkiem?

Świadek

Jak odebrać prawa rodzicielskie?

Prawa rodzicielskie

Jak zmniejszyć ratę kredytu?

Zmniejszenie raty kredytu

Kto zgłasza na listę dłużników?

Lista dłużników

Jak trafić na listę dłużników?

Lista nierzetelnych dłużników

Lista dłużników - czym skutkuje?

Konsekwencje bycia na liście dłużników

Jak reklamować zepsutą żywność?

Nieświeża żywność