Gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia

Zdarza się, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, tłumacząc się chwilowymi kłopotami w firmie. Nie musisz wykazywać mu zrozumienia, ponieważ masz prawo domagać się wypłaty zaległości.

Brak pieniędzy - pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia

Wystarczy, że złożysz skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak znacznie skuteczniejszą metodą jest wystosowanie pozwu sądowego. Gdy domagasz się kwoty nie większej niż 10 tys. złotych, pozew musisz złożyć na odpowiednim formularzu.

Jeżeli kwota jest większa, musisz pozew napisać samodzielnie. Uwzględnij takie informacje jak: Twoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania), żądanie (wyjaśnienie, z jakich powodów wnosisz pozew), uzasadnienie (dlaczego należy Ci się przyznanie żądania), dowody (kopia umowy o pracę), załączniki (wszystkie inne dokumenty, które stanowią materiały dowodowe).

Zobacz też:

Jak dostać pożyczkę?

Szybkie uzyskanie gotówki

Co to kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny

Jak kupować na raty?

Wózek - zakupy na raty

Pożyczki pozabankowe?

Pieniądze - pożyczki pozabankowe

Pożyczki społecznościowe?

Pożyczki społecznościowe

Konto z debetem?

Karta kredytowa – konto z debetem

Jakie konto bankowe?

Konto bankowe

Inwestowanie w obligacje?

Inwestowanie w obligacje

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Sprzedaż mieszkania z kredytem

Jak pisać testament?

Testament

Jak ubezpieczyć mieszkanie?

Ubezpieczenie mieszkania

Kiedy należy się odprawa rentowa?

Odprawa rentowa

Gdzie ulokować oszczędności

Ulokowanie oszczędności

Jakie ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie samochodu

Jakie ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie życia

Co to odwrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka

Jak długo przechowywać dokumenty?

Przechowywanie dokumentów

Dla kogo zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienie z kosztów sądowych

Komu przysługuje dodatek dla samotnych matek?

Samotna matka z dzieckiem

Jak otrzymać rentę socjalną?

Renta socjalna