Umowa z fachowcem - jak postępować?

Fachowiec nie wywiązał się z umowy, a efekty jego pracy nie zadowalają Cię? Możesz walczyć o swoje prawa.

Umowa z fachowcem

Pierwszym krokiem powinno być „dogadanie się” z wykonawcą. Gdy to nie pomoże, a fachowiec nadal nie naprawi usterek w wykonanej pracy powinnaś podjąć bardziej zdecydowane kroki. Możesz zgłosić sprawę tak zwanego sądu polubownego.

Sąd konsumencki działa przy Inspekcji Handlowej. Postępowanie jest bezpłatne, ale obie strony sporu muszą wyrazić na nie zgodę. Gdy fachowiec nie zgadza się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, złóż pozew o odszkodowanie w sądzie rejonowym właściwym do miejsca zamieszkania fachowca lub siedziby jego firmy. Musisz w takim wypadku wnieść opłatę sądową – wynosi ona 5% kwoty, którą żądasz.

Zobacz też:

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy

Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Długi współmałżonków

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa

Jak wynająć mieszkanie?

Wynajem mieszkania

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Obowiązki właściciela nieruchomości

Jak przedłużyć gwarancję?

Przedłużenie gwarancji

Jak umorzyć dług?

Umorzenie długu

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Wniosek o przedawnienie długu

Ile można dorobić do emerytury?

Dorabianie do emerytury

Ile można dorobić na wychowawczym?

Dorabianie do wychowawczego

Ile możesz dorobić na bezrobociu?

Dorabianie na bezrobociu