Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Posiadasz mieszkanie, na zakup którego zaciągnęłaś kredyt. Chcesz jednak sprzedać obecne lokum i zastanawiasz się, czy to możliwe? Sprawdź, co możesz zrobić w takiej sytuacji.

Sprzedaż mieszkania z kredytem

Sprzedaż mieszkania z niespłaconym kredytem jest możliwa. Jeśli znajdziesz już kupca na obiekt mieszkalny, w podpisywanej z nim umowie przedwstępnej musisz zawrzeć informację, jaka część środków kupującego musi zostać przelana na rachunek bankowy, który jest powiązany z kredytem.

Jeśli jednak zdolność kredytowa jest wysoka, warto zastanowić się nad wynajmem mieszkania i zakupem kolejnego obiektu na kredyt. Wówczas pierwsze mieszkanie spłaci się „samo”, a w przyszłości do Twoje dyspozycji będą aż dwa mieszkania.

Zobacz też:

Jak pisać testament?

Testament

Jak ubezpieczyć mieszkanie?

Ubezpieczenie mieszkania

Kiedy należy się odprawa rentowa?

Odprawa rentowa

Gdzie ulokować oszczędności

Ulokowanie oszczędności

Jakie ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie samochodu

Jakie ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie życia

Co to odwrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka

Jak długo przechowywać dokumenty?

Przechowywanie dokumentów

Dla kogo zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienie z kosztów sądowych

Komu przysługuje dodatek dla samotnych matek?

Samotna matka z dzieckiem

Jak otrzymać rentę socjalną?

Renta socjalna

Czy dostanę kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny

Dla kogo kredyty studenckie?

Kredyt studencki

Jak reklamować rzeczy używane?

Reklamacja rzeczy używanych

Jak zdobyć stypendium unijne?

Stypendium unijne

Jak zdobyć stypendium socjalne?

Stypendium socjalne

Jak oszczędzać?

Umiejętne oszczędzanie

Jak oszczędzać prąd?

Oszczędzanie wody

Jak oszczędzać wodę?

Oszczędzanie prądu

Jak wykupić mieszkanie komunalne?

Kupno mieszkania komunalnego