Jak złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

Uważasz, że pracodawca nie miał prawa Cię zwalniać? Możesz złożyć odwołanie do Sądu Pracy.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy

Gdy umowę rozwiązano za wypowiedzeniem masz 7 dni na złożenie odwołania. Zaś w przypadku zwolnień dyscyplinarnych i wygaśnięcia umowy obowiązuje termin 14 dni.

Składając pozew możesz zażądać uznania wypowiedzenia za bezprawne. Zaś w przypadku, gdy umowa wygasła możesz żądać przywrócenia do pracy. Gdy Sąd Pracy uzna Twoje roszczenia będziesz miała nie tylko prawo wrócić do pracy, ale pracodawca będzie musiał także wypłacić Ci wynagrodzenie za czas, kiedy nie byłaś zatrudniona. Sąd może także przyznać Ci rację, ale jednocześnie uznać, że Twoje żądania są niemożliwe do realizacji w praktyce. W takim przypadku dostaniesz odszkodowanie od firmy, która Cię zwolniła.

Zobacz też:

Kiedy należy się odprawa?

Odprawa

Wypowiedzenie z pracy - jak postępować?

Wypowiedzenie z pracy

Kiedy świadectwo pracy?

Przybijanie pieczątki na świadectwie pracy

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne - jak otrzymać?

Otrzymanie świadczenia przedemerytalnego

Jaki sposób na uciążliwych sąsiadów?

Uciążliwy sąsiad

Jak inwestować?

Inwestowanie

Zaginiony bagaż - jak postępować?

Zaginiony bagaż

Zasiłek opiekuńczy na dziecko - dla kogo?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko

Kiedy zasiłek z urzędu pracy?

Zasiłek z urzędu pracy

Zalane mieszkanie – co robić?

Zalane mieszkanie

Jak sporządzić umowę przedwstępną?

Umowę przedwstępna

Zgubiony dowód - co robić?

Zgubiony dowód

Jakie prawa ma windykator?

Windykator

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Wezwanie do zapłaty

Kiedy można unieważnić małżeństwo?

Unieważnienie małżeństwa

Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?

Dokumenty do zasiłku rodzinnego

Co to zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy

Jak napisać pełnomocnictwo?

Pisanie pełnomocnictwa

Kiedy złożyć wniosek o zasiedzenie?

Wniosek o zasiedzenie