Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Nie jesteś zadowolona z funkcjonowania przedszkola Twojego dziecka? Możesz złożyć na nie skargę.

Skarga na przedszkole

Takie zażalenie powinnaś złożyć w formie pisemnej na ręce dyrektora takiej placówki bądź jego zastępcy. Osoba przyjmująca skargę zobowiązana jest do sporządzenia notatki. W notatce muszą znaleźć się dane osoby składającej zażalenie, data wniesienia skargi, zwięzłe określenie sprawy. Notatka musi także zostać opatrzona podpisami obydwu stron.

Gdy złożenie takiego zażalenia nie odniesie skutku można udać się do urzędu gminy, do której podlega przedszkole albo bezpośrednio do kuratorium oświaty (we właściwym dla siedziby przedszkola mieście wojewódzkim). Warto jednak pamiętać, że zanim złożymy takie oficjalne zażalenie najlepiej spróbować rozwiązać problem z samą placówką, do której chodzi nasze dziecko. Często bowiem sama rozmowa z wychowawczynią bądź dyrektorem może przynieść lepszy skutek niż środki oficjalne.

Zobacz też:

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy

Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Długi współmałżonków

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa

Jak wynająć mieszkanie?

Wynajem mieszkania

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Obowiązki właściciela nieruchomości

Jak przedłużyć gwarancję?

Przedłużenie gwarancji

Jak umorzyć dług?

Umorzenie długu

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Wniosek o przedawnienie długu

Ile można dorobić do emerytury?

Dorabianie do emerytury

Ile można dorobić na wychowawczym?

Dorabianie do wychowawczego

Ile możesz dorobić na bezrobociu?

Dorabianie na bezrobociu

Co na problemy ze spłatą kredytu?

Problemy ze spłatą kredytu

Jak oszczędzać pieniądze dla dziecka?

Oszczędzanie pieniędzy dla dziecka

Godziny nadliczbowe - kiedy się należą?

Godziny nadliczbowe

Jaka ulga podatkowa na dziecko 2013?

Ulga podatkowa na dziecko 2013

Jaki dodatek do zasiłku rodzinnego?

Dodatek do zasiłku rodzinnego