Kiedy można unieważnić małżeństwo?

Chcesz unieważnić małżeństwo cywilne? Nie wiesz jak? Oto kilka informacji.

Unieważnienie małżeństwa

1. Wiedz, że możesz żądać unieważnienia małżeństwa, jeśli małżonek godząc się na małżeństwo został wprowadzony w błąd, bądź był szantażowany i mu grożono. Pamiętaj, że o unieważnienie z wymienionych względów może wystąpić tylko małżonek pokrzywdzony. Unieważnienia można żądać w ciągu sześciu miesięcy od wykrycia błędu.

2. Unieważnić małżeństwo można także i wówczas, gdy zostało ono zawarte z osobą zbyt blisko spokrewnioną, bądź spowinowaconą. W pierwszym przypadku unieważnienia może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. W drugim przypadku – tylko sami małżonkowie.

3. Jeśli małżeństwo zawierała osoba ubezwłasnowolniona, chora psychicznie. W tym przypadku unieważnienia mogą żądać małżonkowie, pod warunkiem, że choroba psychiczna w trakcie trwania związku nie została wyleczona.

Zobacz też:

Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?

Dokumenty do zasiłku rodzinnego

Co to zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy

Jak napisać pełnomocnictwo?

Pisanie pełnomocnictwa

Kiedy złożyć wniosek o zasiedzenie?

Wniosek o zasiedzenie

Co zrobić po stłuczce?

Stłuczka

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?

Przekształcenie działki

Raty 0 procent - ile są warte?

Raty 0%

Jakie są koszty rozwodu?

Koszty rozwodu

Nieuwzględniona reklamacja - co robić?

Nieuwzględniona reklamacja

Jakie najlepsze konto osobiste?

Konto osobiste

Kiedy odwołanie od decyzji sądu?

Odwołanie od decyzji sądu

Skarga kasacyjna - kiedy nie przysługuje?

Skarga kasacyjna

Kary w pracy - jak postępować?

Kary w pracy

Jak wykorzystać książeczkę mieszkaniową?

Wykorzystanie książeczki mieszkaniowej

Jak otrzymać alimenty na żonę?

Alimenty na zonę

Co to umowa o pracę na zastępstwo?

Umowa o pracę na zastępstwo

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód

Płatność kartą męża - jakie zasady?

Kobieta trzymająca kartę kredytową męża

Jak reklamować rachunek telefoniczny?

Reklamacja rachunku telefonicznego