Kiedy należy się odprawa?

Gdy dostajesz wypowiedzenie z winy pracodawcy możesz ubiegać się o odprawę. Kiedy Ci ona przysługuje?

Odprawa

Odprawa przysługuje niezależnie od rodzaju umowy o pracę. Jednak tylko w przypadkach, gdy umowa rozwiązywana jest z winy pracodawcy, a nie pracownika – pracodawca może np. likwidować Twoje stanowisko albo redukować zatrudnienie. Warto pamiętać także o tym, że odprawy na mocy prawa przysługują jedynie pracownikom firm zatrudniających więcej niż 20 osób. Mniejsze firmy nie mają obowiązku wypłacania odpraw.

Wysokość odprawy jest uzależniona od Twojego stażu pracy w określonej firmie. Nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w dniu, kiedy pracodawca rozwiązuje z Tobą umowę.

Zobacz też:

Wypowiedzenie z pracy - jak postępować?

Wypowiedzenie z pracy

Kiedy świadectwo pracy?

Przybijanie pieczątki na świadectwie pracy

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne - jak otrzymać?

Otrzymanie świadczenia przedemerytalnego

Jaki sposób na uciążliwych sąsiadów?

Uciążliwy sąsiad

Jak inwestować?

Inwestowanie

Zaginiony bagaż - jak postępować?

Zaginiony bagaż

Zasiłek opiekuńczy na dziecko - dla kogo?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko

Kiedy zasiłek z urzędu pracy?

Zasiłek z urzędu pracy

Zalane mieszkanie – co robić?

Zalane mieszkanie

Jak sporządzić umowę przedwstępną?

Umowę przedwstępna

Zgubiony dowód - co robić?

Zgubiony dowód

Jakie prawa ma windykator?

Windykator

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Wezwanie do zapłaty

Kiedy można unieważnić małżeństwo?

Unieważnienie małżeństwa

Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?

Dokumenty do zasiłku rodzinnego

Co to zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy

Jak napisać pełnomocnictwo?

Pisanie pełnomocnictwa

Kiedy złożyć wniosek o zasiedzenie?

Wniosek o zasiedzenie

Co zrobić po stłuczce?

Stłuczka