Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Właśnie zostaliście szczęśliwymi rodzicami? Nie możecie zapomnieć o sporządzeniu aktu urodzenia.

Zgłoszenie urodzenia dziecka

W tym celu należy udać się do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia się dziecka. Do zgłoszenia dziecka zobowiązany jest ojciec lub matka (gdy pozwala jej na to stan zdrowia). Jeżeli z jakichś przyczyn nie jest to możliwe obowiązek ten spada na inne osoby obecne przy porodzenie, lekarza bądź położną oraz inne upoważnione osoby.

W urzędzie należy przedstawić pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, dowody osobiste rodziców (do wglądu urzędnika), skrócony odpis aktu małżeństwa (gdy małżeństwo nie było zawarte w tym samych urzędzie, gdzie zgłaszamy dziecko). W przypadku, gdy matką jest panna wymagany jest jej skrócony odpis aktu urodzenia zaś w przypadku rozwódek należy przedstawić odpis z adnotacją o rozwodzie.

Zobacz też:

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy

Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Długi współmałżonków

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa

Jak wynająć mieszkanie?

Wynajem mieszkania

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Obowiązki właściciela nieruchomości