Co to ochrona przed wypowiedzeniem?

Otrzymałaś wypowiedzenie z pracy? Dokładnie je przeczytaj i przeanalizuj sytuację.

Ochrona przed wypowiedzeniem

Gdy jesteś zatrudniona na czas nieokreślony pracodawca musi podać w dokumencie powód zwolnienia. Gdy Twoje wypowiedzenie go nie zawiera albo wyjaśnienie decyzji jest sformułowane niekonkretnie, swoich praw zawsze możesz dochodzić w Sądzie Pracy.

Może zdarzyć się, że pracodawca daje Ci możliwość wyboru pomiędzy wypowiedzeniem za porozumieniem stron, a zwolnieniem dyscyplinarnym. Nie ma jednak do tego prawa. Możesz się niezgodzić na jego warunki. Gdy „za karę” wręczy Ci tak zwaną dyscyplinarkę, a wiesz, że nie ma do tego uzasadnionych podstaw, możesz w Sądzie Pracy walczyć o przywrócenie do pracy.

Pamiętaj także, że wypowiedzenie za porozumieniem stron wbrew pozorom jest dla Ciebie niekorzystne – w takim wypadku nie otrzymasz np. zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego walcz, aby w przypadku, gdy to pracodawca chce Cię zwolnić wręczył Ci wypowiedzenie z winy firmy (już po 7 dniach będziesz mogła ubiegać się o zasiłek z Urzędu Pracy).

Zobacz też:

Jak złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

Odwołanie od wypowiedzenia umowy

Kiedy należy się odprawa?

Odprawa

Wypowiedzenie z pracy - jak postępować?

Wypowiedzenie z pracy

Kiedy świadectwo pracy?

Przybijanie pieczątki na świadectwie pracy

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne - jak otrzymać?

Otrzymanie świadczenia przedemerytalnego

Jaki sposób na uciążliwych sąsiadów?

Uciążliwy sąsiad

Jak inwestować?

Inwestowanie

Zaginiony bagaż - jak postępować?

Zaginiony bagaż

Zasiłek opiekuńczy na dziecko - dla kogo?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko

Kiedy zasiłek z urzędu pracy?

Zasiłek z urzędu pracy

Zalane mieszkanie – co robić?

Zalane mieszkanie

Jak sporządzić umowę przedwstępną?

Umowę przedwstępna

Zgubiony dowód - co robić?

Zgubiony dowód

Jakie prawa ma windykator?

Windykator

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Wezwanie do zapłaty

Kiedy można unieważnić małżeństwo?

Unieważnienie małżeństwa

Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?

Dokumenty do zasiłku rodzinnego

Co to zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy

Jak napisać pełnomocnictwo?

Pisanie pełnomocnictwa