Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Mieszkanie komunalne nie podlega dziedziczeniu. Jednak w niektórych sytuacjach można ubiegać się o prawo do dalszego najmu takiego lokalu.

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Muszą jednak w takim wypadku zostać spełnione szczególne warunki. Prawo przewiduje, że dziecko może pozostać w mieszkaniu komunalnym, gdy osoba ubiegająca się o prawo do lokalu mieszkała z najemcą do dnia jego śmierci i opiekowała się nim. W takim wypadku nie ma znaczenia, czy spadkobierca był zameldowany w tym mieszkaniu.

Ubiegający się o prawo najmu musi zgłosić się do właściciela budynku i złożyć stosowne oświadczenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające śmierć najemcy oraz stopień pokrewieństwa z nim. Należy również przedstawić dowody na to, że osoba ubiegająca się o prawo do dalszego najmu lokalu mieszkała z najemcą do dnia jego śmierci.

Zobacz też:

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy

Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Długi współmałżonków

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa

Jak wynająć mieszkanie?

Wynajem mieszkania

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Obowiązki właściciela nieruchomości

Jak przedłużyć gwarancję?

Przedłużenie gwarancji

Jak umorzyć dług?

Umorzenie długu

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Wniosek o przedawnienie długu

Ile można dorobić do emerytury?

Dorabianie do emerytury

Ile można dorobić na wychowawczym?

Dorabianie do wychowawczego

Ile możesz dorobić na bezrobociu?

Dorabianie na bezrobociu

Co na problemy ze spłatą kredytu?

Problemy ze spłatą kredytu

Jak oszczędzać pieniądze dla dziecka?

Oszczędzanie pieniędzy dla dziecka

Godziny nadliczbowe - kiedy się należą?

Godziny nadliczbowe

Jaka ulga podatkowa na dziecko 2013?

Ulga podatkowa na dziecko 2013