Dla kogo bezpłatne ubezpieczenie?

Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnej opieki powinnaś mieć ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie pracujesz, to musisz w inny sposób uzyskać ubezpieczeni. Oto kilka rozwiązań.

Bezpłatne ubezpieczenie

1. Możesz skorzystać z tego, że mąż Cię ubezpiecza. Przy zgłoszeniu Twój mąż musi podać wszystkie Twoje dane. Pamiętaj, że w ten sam sposób może żona ubezpieczyć niepracującego męża.

2. Innym wyjęciem jest to, że ubezpieczy Cię urząd pracy. Po stracie pracy jeszcze przez miesiąc jesteś ubezpieczona. Jeśli nadal chcesz mieć ubezpieczenie, to powinnaś zarejestrować się w urzędzie pracy. Wówczas składki na ubezpieczenie zapłaci urząd.

3. Możesz też ubezpieczyć się sama. Jeżeli jesteś niezamężna, bądź jeśli pracujesz na umowę o dzieło, to możesz w oddziale NFZ wypełnić wniosek o objęcie ubezpieczeniem.

Zobacz też:

Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy

Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Długi współmałżonków