Co to jest mediacja?

Jeśli masz poważny spór do rozwiązania nie musisz od razu iść do sądu. Rozwiązaniem mogą być także mediacje.

Mediacja

Mediacja polega na rozwiązaniu konfliktu w taki sposób, aby obie zwaśnione strony zgodziły się na ugodę. Mediacje mogą rozwiązywać na przykład spory rodzinne, sąsiedzkie, spadkowe czy pracownicze. Warto jednak podkreślić, że na negocjacje muszą wyrazić zgodę obie strony. Wniosek o mediatora może jednak złożyć każda strona osobno. Postępowanie polega na tym, że mediator uzgadnia terminy spotkań z obiema stronami osobno. Na tym etapie uzgadnia, na czym polega spór oraz to, na jakie ustępstwa są w stanie iść obydwie jego strony.

Następnie ustalane są tak zwane sesje mediacyjne. Tutaj obie strony spotykają się „twarzą w twarz”. Mogą jednak nie wyrazić na to zgody – wtedy postępowanie toczy się przez pośrednika. Gdy mediatorowi uda się uzgodnić porozumienie w spornej sprawie dochodzi do ugody.

Zobacz też:

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy

Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Długi współmałżonków

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa

Jak wynająć mieszkanie?

Wynajem mieszkania

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Obowiązki właściciela nieruchomości

Jak przedłużyć gwarancję?

Przedłużenie gwarancji

Jak umorzyć dług?

Umorzenie długu

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Wniosek o przedawnienie długu

Ile można dorobić do emerytury?

Dorabianie do emerytury

Ile można dorobić na wychowawczym?

Dorabianie do wychowawczego

Ile możesz dorobić na bezrobociu?

Dorabianie na bezrobociu

Co na problemy ze spłatą kredytu?

Problemy ze spłatą kredytu