Kiedy alimenty od dziadków?

Masz zasądzone alimenty? Chcesz je wyegzekwować? W sytuacji, gdy ojciec dziecka nie płaci Ci alimentów, możesz wykorzystać inny sposób.

Alimenty od dziadków

1. Możesz wystąpić przed sąd o zasądzenie alimentów od rodziców ojca dziecka, czyli od dziadków.

2. Powinnaś wiedzieć, że liczne sądy przychylają się do takich wniosków, ale tylko w określonych sytuacjach. Pamiętaj, że jeśli dzieci żyją w niedostatku, to sąd może się przychylić do wniosku o wyegzekwowanie alimentów od dziadków.

3. Wiedz, że przepisy nie określają tak naprawdę co dokładnie oznacza słowo „niedostatek”, ale musisz pamiętać, że raczej nie powinnaś liczyć na alimenty, jeśli masz dość przyzwoitą sytuacje materialną, a dziadkowie żyją tylko z jednej skromnej renty.

Zobacz też:

Jak inwestować w inflacji?

Inwestowanie w inflacji

Jakie są skutki inflacji?

Skutki inflacji

Dla kogo bezpłatne ubezpieczenie?

Bezpłatne ubezpieczenie

Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego