Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Straciłaś pracę i masz kłopot ze spłacaniem kredytu hipotecznego? Możesz starać się o dopłatę.

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Wniosek o dopłatę do kredytu musisz złożyć w powiatowym urzędzie pracy, w którym zarejestrowałaś się jako osoba bezrobotna. Powinnaś wypełnić stosowny wniosek. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie z banku, w którym masz kredyt o walucie i wysokości długu oraz terminach spłaty rat przez najbliższe 12 miesięcy.

O przyznaniu takiej pomocy decyduje starosta. Wysokość dopłaty jest równa racie Twojego kredytu, z tym, że nie może ona przekroczyć 1200 zł (gdy rata jest wyższa sama musisz wpłacić do banku różnicę). Taka pomoc przysługuje Ci przez 12 miesięcy (o ile w tym czasie nie znajdziesz pracy). Po dwóch latach od zakończenia pobierania takiej dopłaty trzeba ją spłacić – ale nie jest ona oprocentowana (oddajesz tyle, ile otrzymałaś).

Zobacz też:

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy

Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Długi współmałżonków

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa

Jak wynająć mieszkanie?

Wynajem mieszkania

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Obowiązki właściciela nieruchomości

Jak przedłużyć gwarancję?

Przedłużenie gwarancji

Jak umorzyć dług?

Umorzenie długu

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Wniosek o przedawnienie długu

Ile można dorobić do emerytury?

Dorabianie do emerytury

Ile można dorobić na wychowawczym?

Dorabianie do wychowawczego