Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Jeżeli jesteś zatrudniona na umowę o pracę, masz prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, ile dni wolnych Ci przysługuje.

Przysługiwany urlop

Wszystko zależy od tego, jaki jest Twój staż pracy. Masz prawo do:

- 20 dni w przypadku, gdy pracujesz krócej niż 10 lat,

- 26 dni, gdy jesteś zatrudniona już 15 lat.

Jeżeli podejmujesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze pracy, Twój urlop wypoczynkowy ustala się proporcjonalnie do czasu pracy. Jeśli więc pracujesz na pół etatu, masz szansę na 10 lub 13 dni urlopu.

Pamiętaj także, że urlop wypoczynkowy przysługuje Ci wtedy, gdy jesteś pracownikiem sezonowym. Zasady przyznawania dni wolnych są dokładnie takie same jak w przypadku zwykłego pracownika.

Zobacz też:

Co może zająć komornik?

Komornik

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Kiedy eksmisja?

Eksmisja

Kiedy alimenty od dziadków?

Alimenty od dziadków

Jak inwestować w inflacji?

Inwestowanie w inflacji

Jakie są skutki inflacji?

Skutki inflacji

Dla kogo bezpłatne ubezpieczenie?

Bezpłatne ubezpieczenie

Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego