Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgon należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć. Prawo przewiduje tutaj okres trzech dni.

Zgłoszenie Zgonu

Podstawą sporządzenia aktu zgonu będzie karta zgonu. Może wystawić ją lekarz rodzinny, szpital bądź lekarz pogotowia. Zgłaszając zgon należy przedłożyć również dowód osobisty zmarłego.

Akt zgonu niezbędny jest na przykład przy załatwianiu formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dokument ten jest również niezbędny przy składaniu wniosku o nabycie praw spadkowych po zmarłym (w sądzie cywilnym). Akt zgonu wydawany jest w urzędzie stanu cywilnego niezwłocznie po złożeniu wniosku i przedstawieniu wymaganych dokumentów. Nie obowiązują w tym przypadku żadne opłaty.

Zobacz też:

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy

Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Długi współmałżonków

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa

Jak wynająć mieszkanie?

Wynajem mieszkania

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Obowiązki właściciela nieruchomości

Jak przedłużyć gwarancję?

Przedłużenie gwarancji

Jak umorzyć dług?

Umorzenie długu

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Wniosek o przedawnienie długu

Ile można dorobić do emerytury?

Dorabianie do emerytury