Jak zarejestrować samochód?

Kupiłeś samochód? Masz 30 dni na jego zarejestrowanie. Takiej rejestracji możesz dokonać w starostwie powiatowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Rejestracja samochodu

W przypadku, gdy mieszkasz w mieście na prawach powiatu udaj się do urzędu miasta. Wniosek powinien złożyć właściciel samochodu. Gdy z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, rejestracji może dokonać osoba upoważniona przez właściciela pojazdu.

Warto jednak pamiętać, że za takie upoważnienie trzeba wnieść dodatkową opłatę. Udając się do urzędu trzeba zabrać ze sobą potrzebne dokumenty: dowód osobisty (do wglądu urzędnika), dowód własności pojazdu ( może to być umowa kupna czy darowizny, faktura Vat), wyciąg ze świadectwa homologacji bądź zaświadczenie zwalniające z tego, kartę pojazdu (jeśli taka była wydana).

Zobacz też:

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy

Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Długi współmałżonków

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa