Jaki okres wypowiedzenia?

Pracujesz w firmie od kilkunastu miesięcy? Zamierzasz odejść ze stanowiska, ponieważ znalazłaś inne zatrudnienie? Zastanawiasz się, jaki jest w tym przypadku okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Przede wszystkim zależy on od rodzaju umowy. Jeśli jest ona umową zawartą na czas nieokreślony, wówczas okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc. Jeśli zaś chodzi o umowę zawieraną na czas określony - okres wypowiedzenia jest równy 2 tygodnie. Niemniej jednak niekiedy umowy nie przewidują okresu wypowiedzenia.

Umowę można rozwiązać za porozumieniem stron. Warto jednak mieć świadomość, że w tym przypadku zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą się na to zgodzić.

W okresie wypowiedzenia można skorzystać z przysługującego urlopu, jednakże wyłącznie wtedy, gdy zgodę wyrazi na to pracodawca.

Zobacz też:

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy

Czy współmałżonek odpowiada za długi?

Długi współmałżonków

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa

Jak wynająć mieszkanie?

Wynajem mieszkania

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Obowiązki właściciela nieruchomości

Jak przedłużyć gwarancję?

Przedłużenie gwarancji

Jak umorzyć dług?

Umorzenie długu

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Wniosek o przedawnienie długu