Jakie są skutki inflacji?

Pewnie słyszałaś o inflacji. Jakie jednak w praktyce skutki może ona mieć dla Ciebie?

Skutki inflacji

1.     Bezrobocie.  Inflacja determinuje wzrost kosztów produkcji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa mają niższe zyski, a co za tym idzie częściej bankrutują. A taki stan rzeczy jest bezpośrednią przyczyną rosnącego bezrobocia.

2.     Inflacja ma także decydujący wpływ na wynagrodzenia. Twoja pensja wcale nie musi być obniżona, abyś dotkliwie odczuła skutki kryzysu. Jeśli bowiem spada siła nabywcza pieniądza, nawet jeśli otrzymasz taką samą kwotę jak wcześniej i tak możesz za nią mniej kupić.

3.     Możesz mieć problemy z zaciągnięciem kredytu. Dlaczego? Ponieważ w czasach inflacji ludzie chętniej lokują swoje oszczędności poza systemem bankowym. A mniejsza ilość depozytów oznacza, że banki automatycznie przeznaczają mniej środków na kredyty – zaostrzają więc zasady ich przyznawania.

Zobacz też:

Dla kogo bezpłatne ubezpieczenie?

Bezpłatne ubezpieczenie

Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury

Zasiłek chorobowy - komu się nie należy?

Zasiłek chorobowy