Jak inwestować w inflacji?

Wciąż słyszysz o inflacji i boisz się inwestować, aby nie stracić swoich oszczędności? Musisz wybrać rozwiązanie, które będzie je chronić przed skutkami inflacji.

Inwestowanie w inflacji

Pieniądze możesz inwestować w dobra materialne oraz aktywa finansowe. To pierwsze rozwiązanie wprawdzie chroni Twoje oszczędności przed inflacją, ale ma ono ograniczoną płynność finansową. Ziemię czy nieruchomość może bowiem Ci być ciężko sprzedać, gdybyś potrzebowała jednak zaoszczędzonych pieniędzy. Drugim rozwiązaniem są aktywa finansowe. Najbezpieczniejsze są obligacje indeksowane do inflacji – tego rodzaju papiery wartościowe emitowane są przez rząd oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Jeśli zdecydujesz się jednak na lokowanie oszczędności na rachunkach oszczędnościowych czy lokatach bankowych, wybieraj jedynie te produkty, które są oprocentowane powyżej wskaźnika inflacji.

Zobacz też:

Jakie są skutki inflacji?

Skutki inflacji

Dla kogo bezpłatne ubezpieczenie?

Bezpłatne ubezpieczenie

Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie - jak postępować?

Zwrot podatku dochodowego nie w terminie

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Wypłacanie zasiłku chorobowego

Jakie składki od emerytury?

Składki od emerytury