Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Nie zgadzasz się z decyzją lekarza orzecznika ZUS? Chcesz odwołać się od decyzji? Sprawdź, co możesz zrobić.

Odwołanie się od decyzji ZUS

W sytuacji, gdy zostałaś wezwana na komisję lekarską, w efekcie czego nie zgadzasz się z decyzją lekarza orzecznika ZUS, masz prawo do odwołania. W ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia lekarskiego na piśmie, możesz wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej.

Takie komisje funkcjonują w oddziałach ZUS w miastach, które stanowią siedzibę wojewodów. Sprzeciw należy wnieść zatem za pośrednictwem swojego oddziału.

W tym celu należy złożyć stosowny wniosek i podać uzasadnienie, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją orzecznika lekarskiego ZUS.

Zobacz też:

Urlop wypoczynkowy w nowej pracy - kiedy się należy?

Urlop wypoczynkowy w nowej pracy

Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Przysługiwany urlop

Co może zająć komornik?

Komornik

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Kiedy eksmisja?

Eksmisja

Kiedy alimenty od dziadków?

Alimenty od dziadków

Jak inwestować w inflacji?

Inwestowanie w inflacji

Jakie są skutki inflacji?

Skutki inflacji

Dla kogo bezpłatne ubezpieczenie?

Bezpłatne ubezpieczenie

Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze