Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Twój mąż trwoni Wasz majątek, a przy tym bierze liczne kredyty, których Ty nie chcesz spłacać? Oto rozwiązanie – rozdzielczość majtkowa. Jak o nią się postarać? Oto kilka podpowiedzi.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

1. Pamiętaj, że z ważnych powodów -np. trwonienie majątku, czy alkoholizm możesz żądać ustanowienia przez sąd rozdzielczości majątkowej.

2. Wiedz, że Twój mąż nie musi wyrażać na to zgody.

3. By wystąpić o rozdzielczość musisz złożyć pozew o ustanowienie rozdzielczości. Złożysz go w wydziale rodzinnym sądy rejonowego, właściwego dla miejsca Twego zamieszkania.

4. Pamiętaj, że pozew musi być przez Ciebie uzasadniony, to znaczy – powinnaś opisać zachowanie swego małżonka, jak też przedstawić dowody (np. świadkowie).

5. Od pozwu musisz opłacić wpis sądowy w wysokości 200 złotych. Jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy sprawę będziesz mogła zarządzać swoim majątkiem, a mąż nie będzie miał do niego prawa.

Zobacz też:

Kiedy eksmisja?

Eksmisja

Kiedy alimenty od dziadków?

Alimenty od dziadków

Jak inwestować w inflacji?

Inwestowanie w inflacji

Jakie są skutki inflacji?

Skutki inflacji

Dla kogo bezpłatne ubezpieczenie?

Bezpłatne ubezpieczenie

Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja

Jak otrzymać świadczenia opiekuńcze?

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny

Dziedziczenie mieszkania komunalnego - dla kogo?

Dziedziczenie mieszkania komunalnego

Skarga na przedszkole - gdzie złożyć?

Skarga na przedszkole

Jak zwiększyć emeryturę?

Zwiększenie emerytury