Zmiana warunków umowy o pracę - kiedy jest niezgodna?

Obawiasz się, że pracodawca może zmienić Ci warunki umowy? Wiedz, że nie wszystkim pracownikom szef może pogorszyć warunki pracy, np. zmniejszyć pensję.

Zmiana warunków umowy o pracę

1. Jeśli jesteś pracownicą w ciąży, to wiedz, że jesteś pod ochroną przez cały okres ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego. Jeśli szef musiałby Cię przenieść do inne pracy (np. z zaleceni lekarza), to musiałby ci wypłacić taką samą kwotę płacy, nawet jeśli na tym nowym stanowisku są mniejsze pensje.

2. Jeżeli jesteś młodą mamą to tez szef nie może Ci pogorszyć warunków umowy.

3. Jesteś pracownikiem w wieku przedemerytalnym? Szef nie ma prawa Ci zmienić warunków umowy (dotyczy to w szczególności osób, które przechodzą na emeryturę na starych zasadach).

Zobacz też:

Zmiany warunków umowy o pracę - jak postąpić

Postępowanie przy zmianie warunków umowy o pracę

Jak kupić akcje?

Kupno akcji

W jakie spółki inwestować?

Inwestowanie w spółki

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy - kiedy można je otrzymać?

Zwolniony pracownik

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Odwołanie się od decyzji ZUS

Urlop wypoczynkowy w nowej pracy - kiedy się należy?

Urlop wypoczynkowy w nowej pracy

Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Przysługiwany urlop

Co może zająć komornik?

Komornik

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Kiedy eksmisja?

Eksmisja

Kiedy alimenty od dziadków?

Alimenty od dziadków

Jak inwestować w inflacji?

Inwestowanie w inflacji

Jakie są skutki inflacji?

Skutki inflacji

Dla kogo bezpłatne ubezpieczenie?

Bezpłatne ubezpieczenie

Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia