Dyscyplinarne zwolnienie z pracy - kiedy można je otrzymać?

Zwolnienie dyscyplinarne sprawia, że pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień. Poznaj powody, dla których szef może wystosować taką formę wypowiedzenia umowy.

Zwolniony pracownik

Przede wszystkim należy pamiętać, że dyscyplinarne zwolnienie z pracy dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do zwolnienia dochodzi z winy pracownika. Ma to miejsce w następujących sytuacjach:

- ciężkie naruszenie najważniejszych obowiązków pracowniczych, np. picie alkoholu w pracy,

- popełnienie w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia kontynuowanie pracy na danym stanowisku - w sytuacji, gdy przestępstwo zostało stwierdzone sądownie (np. doszło do odebrania prawa jazdy za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, a pracownik jest kierowcą zawodowym / kurierem),

- spowodowanej winą pracownika utratą pozwolenia do wykonywania zawodu (np. zawieszenie lekarza w zakresie wykonywanego zawodu).

Zobacz też:

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Odwołanie się od decyzji ZUS

Urlop wypoczynkowy w nowej pracy - kiedy się należy?

Urlop wypoczynkowy w nowej pracy

Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Przysługiwany urlop

Co może zająć komornik?

Komornik

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Kiedy eksmisja?

Eksmisja

Kiedy alimenty od dziadków?

Alimenty od dziadków

Jak inwestować w inflacji?

Inwestowanie w inflacji

Jakie są skutki inflacji?

Skutki inflacji

Dla kogo bezpłatne ubezpieczenie?

Bezpłatne ubezpieczenie

Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu

Dopłata do kredytu mieszkaniowego - jak ją uzyskać?

Dopłata do kredytu mieszkaniowego

Umowa z fachowcem - jak postępować?

Umowa z fachowcem

Co to jest mediacja?

Mediacja