Zmiany warunków umowy o pracę - jak postąpić

Szef ma zamiar zmienić Ci warunki umowy? Nie wiesz co w takiej sytuacji uczynić? Oto kilka rad.

Postępowanie przy zmianie warunków umowy o pracę

1. Pamiętaj, że masz prawo nie zgodzić się na nowe warunki umowy. Wiedz, że jest to jednak poważny krok.

2. Jeśli się nie zgadzasz na przyjcie gorszych warunków umowy, to musisz o tym powiadomić swego pracodawcę.

3. Jeżeli nie złożysz żadnego oświadczenia, to wówczas będzie to oznaczać, że wyrażasz zgodę na warunki zawarte w umowie.

4. Jeśli nie wyrazisz zgody na nowe warunki, to Twoja umowa rozwiąże się po okresie wypowiedzenia. Wówczas będą Ci przysługiwać dni dodatkowe na znalezienie pracy (np. 2 dni, jeśli masz dwutygodniowe lub miesięczne wypowiedzenie).

Zobacz też:

Jak kupić akcje?

Kupno akcji

W jakie spółki inwestować?

Inwestowanie w spółki

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy - kiedy można je otrzymać?

Zwolniony pracownik

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Odwołanie się od decyzji ZUS

Urlop wypoczynkowy w nowej pracy - kiedy się należy?

Urlop wypoczynkowy w nowej pracy

Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Przysługiwany urlop

Co może zająć komornik?

Komornik

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Kiedy eksmisja?

Eksmisja

Kiedy alimenty od dziadków?

Alimenty od dziadków

Jak inwestować w inflacji?

Inwestowanie w inflacji

Jakie są skutki inflacji?

Skutki inflacji

Dla kogo bezpłatne ubezpieczenie?

Bezpłatne ubezpieczenie

Jak zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu

Jak się zameldować?

Zameldowanie się

Zgłoszenie urodzenia dziecka - jak postępować?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego

Jaki okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia

Zgłoszenie Zgonu – jakie formalności?

Zgłoszenie Zgonu